Remaster 

TOU, Stanvanger, Norway, 2021

Remaster er initiert av seks etablerte kunstnerne med bakgrunn fra Vestlandets kunstakademi på 80-90-tallet. De har invitert seks nyutdannede kunstnere fra samme skole, nå kalt Kunstakademiet i Bergen, til samarbeid og utstilling. Med bakgrunn i felles utdanningsinstitusjon, over 25 år, skapes en dialog på tvers av kunstnergenerasjoner og uttrykk. Kunsthistorien er en fortelling om store endringer fra generasjon til generasjon, og vi vil undersøke hvilke endringer som vi alle er en del av.

I Ølhallene på Tou har kunstnerne samarbeidet to og to, en nyutdannet og en veletablert, et par pr hall.

INITIATIVTAGERE – ETABLERTE KUNSTNERE:

Natasja Askelund, f 1969 – bor og arbeider i Stavanger. Hennes kunstneriske praksis er en refleksjon rundt maleriet som medium, der tematikken hele tiden har kretset rundt hverdagslivet. Hun skildrer menneskers livsvilkår i barndom og oppvekst, og egen rolle som voksen kvinne i det som Trond Borgen kaller – en intimitetens livsfrise. Selv om maleriet etter hvert har beveget seg fra det narrative til det poetiske og abstrakte, er tematikken hele tiden nært knyttet til kunstnerens nære omgivelser, og hverdagsliv.

Arne Revheim, f 1965 – bor og arbeider i Fredrikstad. Revheims seneste arbeider er enkle komposisjoner med titler som «mor og son ser far». Eller «mor møter son». Maleriene handler om de tette familiene, om de som er aller nærmest oss, og på den måten ligner komposisjonene som tilsynelatende er abstrakte og enkle, på hverdagslivets kompliserte strukturer.


Grethe Unstad, f 1959 – bor og arbeider i Bergen. Unstad arbeider med maleri hvor farge og undersøkelse av fargerom har stort fokus. Det meste har utspring i det prosaiske og nære. I det konsentrerte møtet mellom kunstneren og materialet, undersøker hun billedrommet med dets muligheter og avgrensinger, gjennom abstraksjon og objekt. Hun er opptatt av fargenes relativitet, hvordan fargene påvirkes av hverandre og hvordan hver enkelt farge defineres av fargene de står i forhold til.


Marit Aanestad, f 1949 – bor og arbeider i Stavanger. Aanestad er utdannet arkitekt og hennes arbeider er ofte en tolkning av rom og sted, av arkitektur, funn og historie. Hun utformer arbeidene som installasjoner hvor skulpturene og rommet både er en fysisk kroppslig opplevelse og en formidling av en tilstand, en ide og en fortelling. I maleri og tegning er det utforskningen omkring det minimalistiske, stramme og konstruerte mot det ekspressive og tilfeldige, som er tema.


INVITERTE UNGE KUNSTNERE

Peter Cleary, (f 1986, Galway, Irland) jobber med maleri, tegning og grafikk. Cleary bor og jobber og i Bergen og i Ballinasloe, Irland. Han har etter avsluttet Master ved KMD i Bergen 2016 nylig blitt ansatt som vitenskapelig assistent samme sted. Cleary bygger opp bilder med figurer uten en forutbestemt plan. Innenfor improvisasjons-systemet sitt arbeider han med mål om å gi karakterene personlighet og indre liv, her er øynene av sentral betydning, og umiddelbarhet i utførelsen er viktig for å oppnå dette.

Sofia Eliasson (1981 i Sverige) avsluttet master fra KMD 2017 og bor og arbeider i Oslo. Sofia arbeider med skulpturelle installasjoner. Hennes verk behandler tema som levende fossiler, antikkens polykrome kunst og arkitektur, forhistoriske landskap og historiske skikkelser som kunstneren

Oei Katsushika og paleontologen Mary Anning.


Skade Henriksen (f 1988 i Finnmark) avsluttet master ved KMD i 2020 og bor og arbeider i Bergen. Skade arbeider med tegning, fotografi, skulptur og installasjon. Landskap er et gjennomgående tema i hennes kunstneriske praksis. Skade kombinerer det poetiske med en semi-vitenskapelig tilnærming til kunstneriske undersøkelser.


Georg Óskar (f 1985 på Island) avsluttet master fra KMD 2016 og bor og arbeider i Oslo

Óskars praksis kan betraktes som en visuell dagbok over hans personlige observasjoner av det hverdagslige i natur og mennesker. Arbeidene hans er komponert så de inviterer tilskuerne til å nærme seg dem fra forskjellige innfallsvinkler og ansporer dem til å reflektere over kompleksiteten i våre nåtidige liv.

Aurora Lund Solberg (f 1987 i Stavanger) avsluttet master fra KMD 2017 og bor og arbeider i Bergen. Hun jobber med maleri. De siste årene har hun fordypet seg i vannmaleriets metoder og uttrykk, med utgangspunkt i Japansk tradisjonelt maleri.


Brynhild Grødeland Winther (f 1981 Varhaug, Rogaland) avsluttet master fra KMD 2018 og bor og arbeider i Bergen. Brynhild jobber hovedsaklig med installasjoner bestående av tegning, skulptur, foto og tekst.


SUNDAY MORNING
2021, Oil on canvas, 195 x 175 cm

THE DEATH WOUND
2020, Oil on canvas, 200 x 200 cm

BLACK DOG
2020, Oil on canvas, 180 x 160 cm